PSwC Dodatek A

Tematyka:
- struktury
- tablice struktur


Teoria:
struktury lub tutaj

Kod:
struktura
tablica struktur

Zadanie 1
Napisać szablon struktury (czyli definicję struktury) pozwalającej na przechowanie danych: inicjały osoby, data urodzenia oraz numer indeksu. W funkcji main( ) wczytać datę urodzenia i inicjały dowolnej osoby do utworzonej struktury i wydrukować tekst :
A. B. urodziles sie w dnia 1992 02 29
1 pkt

Zadanie 2
Zmodyfikować program by dodatkowo pozwał na zapis wielu studentów oraz zamiast inicjałow pobierał imie i nazwisko. W programie głównym poproś użytkownika o informacje ilu studentów będzie chciał wprowadzać.
Po wprowadzeniu danych program wykona takie operacje:
1) Wybierze najmlodszego studenta i go wypisze
2) Wybierze najstarszego studenta i go wypisze
3) posortuje alfabetycznie studentow w tablicy a następnie wypisze te dane na ekranie.