PSwC Dodatek B

Tematyka:
Listy jednokierunkowe

 

Teoria:
lista

Przykładowe zadanie:
lista int

Zadanie 1:
Dodaj w programie przykładowym wyszukiwanie wartości z elementów listy. Jak program znajdzie element zostanie wypisany komunikat: „wartość znajduje się na liście” w przeciwnym razie napisze komunikat „wartość nie znajduje się na liście”.
Zadanie 2:
Napisz program, w którym na liste jednokierunkowa będą umieszczani studenci z danymi (ocena oraz numer indeksu). Program posiadać będzie menu z opcjami:
1) Wypisz studentów z listy
2) Dodaj element na koniec listy
3) Wypisz studentow ktorzy zaliczyli przedmiot (ocena przynajmniej 3)