PSwC Zjazd nr 7

Wyjściówka: z tablic dwuwymiarowych
Tematyka: Podział Programu na funkcje.
Przekazywanie argumentów funkcji przez wartość oraz przez referencję.
Rekurencje.

1. Teoria
funkcje
referencje
funkcje i rekurencje

2. Przykłady
https://ideone.com/RePkVR

3. Zadania
1) Napisz program – kalkulator – realizujący podstawowe operacje (dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie, potegowanie, silnia). Program powinien posiadać menu wyboru i pozwalać na kilka obliczeń przed zakończeniem programu. Podziel program na funkcje.
2) Napisz program w ktorym zadeklarujesz tablice zawierajaca 100 elementow – liczby rzeczywiste. Następnie przygotuj dwie funkcje:
- do wprowadzania danych do tablicy
- do wylosowania wszystkich elementow tablicy – z zakresu od 0 do 100.00 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
- do wypisania elementów tablicy
Uzytkownik wybierze czy chce wylosować czy wprowadzić liczby samodzielnie do tablicy.
Przygotuj w programie następujące funkcje:
- wypisującą wszystkie liczby z tablicy (w układzie 10 liczb w wierszu i 10 wierszy z uwzględnieniem formatowania – 3 miejsca na liczbę i 2 miejsca na część dziesiętną).
- sprawdzającą największy element w tablicy, który zostanie wypisany na ekran,
- sprawdzającą najmniejszy element tablicy, który zostanie wypisany na ekran,
- obliczającą średnią harmoniczną elementów, wynik wypisz na ekran,
- sortującą elementy rosnąco algorytmem sortowania bąbelkowego*
- sortującą elementy malejąco algorytmem sortowania przez wybór*.
* zachęcam do zapoznania się z samym algorytmem bez przykładowej implementacji, a samą implementacje wykonać samodzielnie.

W programie głównym użyj wszystkich funkcji. Jeśli użytkownik wybierze losowanie elementów to zostaną one wypisane po wylosowaniu. Dodatkowo po każdorazowym sortowaniu tablicy wypisz jej elementy metodą do wypisywania.

3) Napisz program który rekurencyjnie policzy N-ty wyraz ciągu fibonachiego.