PO Poprawa Projektów

Poprawa projektów z PO odbędzie się 12 września (poniedziałek) od 16:45 w sali 1241. Mechanizm obrony wygląda tak samo jak poprzednio. Przychodzimy do sali z projektem (można na własnym laptopie) i będzie do realizacji mała zmiana w państwa projektach. Po tym nastąpi ocena. Projekt można uploadować w moodle do niedzieli 11 września do końca dnia.

PSwC Projekt

Napisz program z podziałem na funkcje, który umożliwi wprowadzenie informacji o studentach. Do implementacji tych informacji możesz posłużyć się tablicę struktur.
Informacja o studentach przechowywać będzie informacje:
1) numer indeksu
2) inicjały.
3) Liczba zdobytych punktów
4) Liczba nieobecności.

Następnie program poprosi o podanie informacji: Ile było maksymalnie punktów do zdobycia w kursie?
Następnie wystawi automatycznie oceny. Punktacja w przeliczeniu na oceny jest zaprezentowana poniżej:

powyżej 90% – 5
powyżej 90% do 90% – 4,5
powyżej 70% do 80% – 4
powyżej 60% do 70% – 3,5
powyżej 50% do 60% – 3
od 0% do 50% – 2

Aplikacja po wprowadzeniu informacji o studentach wypisze wszystkie dane wszystkich studentów w kolejności zdobytych punktów. Jeśli będą mieć takie same wyniki punktowe to po liczbie nieobecności. Jeśli będzie ta sama liczba nieobecności to po numerze indeksu.
Można założyć, że aplikacja przyjmie nie więcej niż 100 pozycji.