PSWC zjazd nr 4

Tematyka: Instrukcja FOR oraz pętle zagnieżdżone

Teoria:
For

Kod:
for_example
petle zagniezdzone

Zadania:
1) Napisz program, który pobierze N liczb od użytkownika, a następnie obliczy ich średnią harmoniczną. Liczby pobieramy jako integer. Użytkownik podaje ilość liczb (N).
2) napisz program wypisujący tabelę ze stopniami Celsjusza [C], Farenhaita[F] i Kelwina[K] z zakresu od n do m (n oraz m podane w celsjuszach przez użytkownika, stopnie celsujsza rosną co 1 stopień w tabeli) do obliczeń użyj:
F=(9/5)*C+32
K= C+273.15
np. dla n = m = 0 zostanie wypisane
C F K
0 32 273.15

Zadania z listy:
65, 69, 71, 72.