PSwC Zjazd nr 5

Tematyka: Tablice jednowymiarowe, operacja random i modulo

Teoria:
1) tablice jednowymiarowe
2) metoda rand srand
3) Operacja Modulo
Kod:
tablice_jednowymiarowe
1) Zadania z listy:
75, 76, 77, 79

2) Proszę wykonać analogiczny przykład jak w zadaniu 79 z tym, że przy użyciu sortowania bąbelkowego. Proszę w miarę możliwości nie zaglądać do pseudokodu, a program napisać w oparciu o teorię czyli:
Polega na porównywaniu dwóch kolejnych elementów i zamianie ich kolejności, jeżeli zaburza ona porządek, w jakim się sortuje tablicę. Sortowanie kończy się, gdy podczas kolejnego przejścia nie dokonano żadnej zmiany. oraz w oparciu o przykład działania oraz węgierskich tancerzy

3) Napisz program, który umożliwi grę w totolotka tzn., pozwoli na wprowadzenie 6 różnych liczb podanych przez użytkownika, a następnie przy użyciu metod rand i srand wylosuje wyniki totolotka ( 6 liczb z zakresu 1-49 bez zwracania). Wyniki generatora zostaną wypisane i program poda ile trafień miał użytkownik. Przetestuj program ze studentem siedzącym obok.

4) Napisz program, który umożliwi pomoc w rozstrzyganiu problemu. Prowadzący stoi przed dylematem wyboru sposobu odrabiania zajęć. Ma 3 warianty:
- Realizować zajęcia nr 15
- Zrealizować poprawę dla studentów przed I terminem egzaminu
- zasymulować chorobę i odwołać zajęcia
Zrealizuj program z uwzględnieniem „wagi” przy pomocy stałych. Domyślnie program ma 0,333 szans na trafienie każdego wariantu, jednak za pomocą modyfikacji wartości stałych będzie w stanie zmieniać prawdopodobieństwo z dokładnością do 3 miejsca po przecinku np. może ustawić, że szansa wylosowania choroby będzie stanowić 0,998 szans na wylosowanie a pozostałe warianty 0,001 itp.

5) zadania z listy: 81,82,84,85