PSWC ZJAZD NR2

Spotkanie nr 2
Konstrukcja else – if i switch, wyrażenia warunkowe (LAB 3A)
Biblioteka ctype.h, instrukcje warunkowe cd. (LAB 3B)

LAB3A:
Teoria:
1) Konstrukcja switch

Kod z nowymi elementami:
1) switch
2) Rozwiązanie kodu z wejściówki: tutaj

Zadania:
1) Zmodyfikuj kalkulator z poprzednich zajęć. Zastąp warunki if oraz if else konstrukcją switch case
2) Napisz program, który wypiszę rok używając rzymskich cyfr. Użytkownik podaje rok cyframi arabskimi całkowitymi.
Program ma działać dla lat -2999 do + 2999.
3) 32,33,39,40

LAB3B:
Teoria:
1) ctype.h i po polsku

Kod z nowymi elementami:
1) ctype.h

Zadania:
1) Napisz program, który po podaniu małej litery wypisze wielką, po podaniu wielkiej małą, a gdy wybierzemy inny znak wypisze komunikat, że nie podano znaku z alfabetu.
2) Napisz program, który po wprowadzeniu cyfry wypisze jego znak ASCII oraz następnie poprosi o znak i wypisze kod ASCII.
3) Napisz quiz „milionerzy”. Użytkownik nie ma do dyspozycji kół ratunkowych i ma odpowiedzieć na 12 pytań.
Tak jak w milionerach tabela z kwotami za pytania wygląda następująco:
tabela z kwotami. Wartości pogrubione odpowiadają nagrodzie gwarantowanej
Wymyśl własne pytania i odpowiedzi. Użytkownikowi wyświetla się kwota o jaką gra oraz opcje pozwalające mu:
- odpowiedzieć na pytanie
- zrezygnować i wyjść z aktualną kwotą wygranej.
Program na końcu wypisze wysokość wygranej. Pamiętaj, o kontroli poprawności danych. Do weryfikacji czy użytkownik wpisał a/A b/B itp użyj odpowiedniej funkcji z ctype.h
Po wykonaniu programu wyślij go swojemu znajomemu. Dowiedz się ile pieniędzy wygrał w Twojej grze.
4) zadania z PDF: 41,42