Programistyczny Projekt Indywidualny Lato 2024

Opis Zasad Przedmiotu Programistyczny Projekt Indywidualny

Zasady Ogólne:
Ocena Końcowa wynika ze zrealizowanych punktów Kryterium Akceptacji oraz terminowości ich wykonania. Kryterium Akceptacji zostanie przygotowane we współpracy ze studentem na poszczególne zadanie do wykonania, zawierać będą informacje na ocenę 3 , 4 oraz 5. Spełnienie wymogów na ocenę 3 spowoduje ocenę maksymalnie 3. Nie ma możliwości zbudowania niepełnego mechanizmu na ocenę 3 i części na 4. Ocena wówczas jest 2. Do kolejnych kroków student powinien przejść po zrealizowaniu pełnych wymagań na daną ocenę. Ostatecznym terminem oddania projektu są przedostatnie i ostatnie zajęcia. Do bieżącego progresu prac i monitorowania dostępów korzystać będziemy z repozytorium GIT na githubie. Punktacja ocen:
do 50 pkt ocena 2
3 - 60 pkt
3,5 - 70 pkt
4 - 80 pkt
4,5 - 90 pkt
5 - 100 pkt

Każdy dzień opóźnienia względem kalendarium prac każdego z rygorów to utrata jednego pkt. Oznacza to, że przy uzyskaniu kryterium akceptacji na ocenę 3 można mieć maksymalnie 10 dni opóźnień. Opóźnienia niedotyczą rygoru prezentacji projektu oraz obrony projektu. Akceptacja każdego kamienia milowego prac odbywa się podczas zajęć. Nanosić uwagi można w dowolnym momencie na dokument. Ja dokonuje sprawdzeń dokumentów dwa razy w tygodniu – w poniedziałki podczas zajęć oraz w piątki.

Tematyka Prac:
1. Projekt sieciowy np.
- Aplikacja Sniffer.
2. Projekty wirtualizacyjne, chmurowe, kontenerowe np.
- Wirtualizacja rzeczywistego hosta oraz przeprowadzenie testów maszyny w dwóch wariantach na kilku platformach (VirtualBOX, Vmware, Microsoft Hyper-V)
3. Projecty Developerskie
Webaplikacje realizujące rozwiązania różnych problemów np.
- kalkulator kredytowy
- kalkulator płac
- kalkulator inwestycji

4. Gry
Proste gry lub prototypy większych gier w różnych technologiach np. Unity, UE5 itp.
snake / tetris / kulki

Przykładowy wstępny zakres:
Kalkulator Płac:
MysQL + PHP + XAMP. Strona zbliżona do: https://kalkulatorfinansowy.app/app/#/umowa-o-prace + umowa zlecenie + umowa o dzieło.

Gra kulki:
Unity (C#) + Mobile. Aplikacja pozwala na grę jednoosobową w grę kulki. Zakres działania opisano poniżej:

Gracz układa po 5 kulek w tym samym kolorze w rzędzie poziomo, pionowo lub ukośnie; kulki wyskakują po 3 na losowych polach; gra jednoosobowa, łamigłówka Za każdą usuniętą kulkę otrzymuje się jeden punkt. W jednym ruchu dowolną kulkę można przestawić na puste pole planszy, jeśli istnieje do niego dojście, poruszając się po sąsiednich pustych polach planszy (sąsiednie pola przylegają do siebie bokiem). Jeśli przestawienie powoduje usunięcie kulek, to gracz wykonuje od razu kolejne przestawienie, a jeśli nie powoduje, na planszy pojawiają się trzy nowe kulki. Gra kończy się w momencie zapełnienia planszy. Rozmiar planszy wynosi 9×9.
Gracz może zmieniać rozmiar planszy, ilość kulek oraz liczbę kulek po których następuje zbicie. Istnieje ScoreBoard na którym zapisywane są lokalne wyniki gracza.

Kalendarium:
19.02.2024 Pierwsze zajęcia
Omówienie Zasad. Swobodna dyskusja o projektach i tematach. Poznanie potrzeb studentów i oczekiwań prowadzącego.

26.02.2024 Omówienie narzędzi współpracy i kooperacji
Na tych zajęciach poznamy metody pracy oraz narzędzia. GIT, trello. Dysk Google itp. Studenci rozpoczną pracę nad opracowaniem kryterium akceptacji.
Przykładowe Kryteria Akceptacji: https://docs.google.com/document/d/10B2h1AUP89n1k7MJeEZxhhYfsGbxUM-mJsKhdTTkMM8/edit?usp=sharing

27.02.2024 Mija termin zgłaszania własnych inicjatyw.
Własną inicjatywę zgłaszamy mailem podająć tematykę do realizacji według opisu przykładowych tematów. Temat maila powinien zawierać słowo kluczowe UKSW PZ wybór projektu.
Odpowiem na maila nie później niż do 05.03.2024 informując czy temat jest możliwy do realizacji oraz czy mam jakieś pytania co do zakresu i formy.

05.03.2024 Ostatni termin na wybór projektu
W przypadku Projektu Developerskiego należy skonkretyzować już język i pozostałe szczegóły. Ten dzień jest ostateczny na podjęcie wiążących decyzji związanych z wyborem tematu Projektu Indywidualnego.

13.03.2024 Wyznaczenie kryteriów oceniania dla Projektu.
Są to zadania szczegółowe dla każdej osoby do wykonania. Zawierać będą informacje co zrobić na ocenę 3, 4 oraz 5. Po konsultacjach wysłane będą zatwierdzane w dokumencie google i będą obowiązywały do realizacji do końca semestru. Ostateczny termin zatwierdzenia to 18 marca.

22.04.2023
Termin na zdanie dokumentacji technicznej. Omówienie dokumentacji i przedstawienie uwag od prowadzącego. Dokumentacja powinna zawierać cały szablon z pliku: https://docs.google.com/document/d/10B2h1AUP89n1k7MJeEZxhhYfsGbxUM-mJsKhdTTkMM8/edit#heading=h.ezw2qufq7e9b i wypełnione punkty:
Diagram UML Projektu
Dokumentacja Instalacji Środowiska
Roboczo punkt Dokumentacja Użytkownika.

20.05.2023
Termin na:
- wypełnienie dokumentacji technicznej w całości.
- prezentacje swojego projektu.
Prezentacja w formie slajdów Power Point prezentowana w sali dla wszystkich zgromadzonych.
Opisać projekt, technologie. Wskazać trudności jakie obecnie mamy. Wskazać przewagi, które ułatwiają pracę w danej technologii. W prezentacji można zawrzeć istotne elementy z dokumentacji np. diagram przypadków użycia. Diagram ERD. Prezentacja własnego środowiska (jeśli prezentacja uruchamiana jest na własnym sprzęcie lub w formie zdjęć jeśli nie będzie własnego sprzętu). Slajdy są oczywiście pewną pomocą w prezentacji, kładziemy nacisk na własne wystąpienie – MAX 10 slajdów, optymalnie 6 – po minucie na slajd. Prezentacja na ~6 min + 2 minut na pytania od studentów i prowadzącego.

Termin na prezentacje swojego projektu.
03.06.2023 oraz 10.06.2023
Obrona Projektów.