Sieci Komputerowe Zima 2016

W tym poście zapisane zostaną zasady Sieci komputerowych na UKSW w semestrze zimowym roku Akademickiego 2016/2017.


Wymagania wstępne:
BRAK

Opis:
13-15 spotkań po 90 minut. Ramowy plan zajęć:

1. Omówienie zasad ćwiczeń, zapoznanie się z narzędziem packet tracer.
2. DNS i DHCP (poznanie ipconfig i poszczególnych pól), usługi whois,nslookup, ping, tracert etc.
3. Podstawowa konfiguracja routera za pomocą linii poleceń Cisco IOS.
4. Planowanie Adresacji.
5. Badanie ramki Ethernet w sieciach IPv4 na przykładzie ARP ,ICMP oraz DNS.
6. Routing Statyczny w IPV4.
7. Routing dynamiczny w IPV4 na podstawie RIP.
8-9. Routing dynamiczny w IPV4 na podstawie OSPF.
10. Routing i konfiguracja funkcji DHCP na routerze.
11. Badanie działania mechanizmu VLAN.
12. Kabelki i ćwiczenia manualne.
13. Skanowanie za pomocą aplikacji zenmap (nmap) LUB prezentacja/praca na realnych urządzeniach ze „skrzynki”
14. Zapoznanie się z narzędziem BackTrack/KaliLinux (brak wystawianych punktów).
15. Poprawka.

Ocena z kursu nie daje zwolnienia do egzaminu!
Na każdych zajęciach jest wejściówka (chyba, że powiem inaczej). Każde zajęcia kończą się wysłaniem sprawozdania realizowanego w trakcie zajęć (chyba, że powiem inaczej). Oba rygory są punktowane (4 pkt wejściówka, 6 pkt sprawozdanie).

Kryteria Zaliczenia:
powyżej 50% punktów z wejściówek i sprawozdań. Suma pkt do kryterium liczona jest niezależnie. np. jeśli będzie 10 wejściówek i 10 sprawozdań nie można mieć 51 pkt ze sprawozdań i 0 z wejściówek. Trzeba mieć np. 21 pkt z wejściówek i 31 ze sprawozdań. Jeśli te warunki będą spełnione można uzyskać z punktów następującą ocenę:

do 50% 2
51%-60% 3
61%-70% 3,5
71%-80% 4
81%-90% 4,5
od 91% 5

Literatura:

W drodze do CCNA. Zadania przygotowujące do egzaminu
Autor: Adam Józefiok

Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 1 Podstawy sieci
Tłumaczenie: Stanisław Piech
Autorzy: Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon „Tony” W. Rufi
Tłumaczenie: Stanisław Piech

Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 2 Protokoły i koncepcje routingu
Autorzy: Rick Graziani, Allan Johnson
Tłumaczenie: Maciej Baranowski